Nieuws

Rapport continurooster april 2019


Laatst bijgewerkt op: 10 april 2019 11:36.

Dit is het rapport van het continurooster. De stemming heeft plaatsgevonden in de eerste week van April. Het continurooster wordt niet ingevoerd.

Vorige week heeft ieder gezin kunnen stemmen of het continurooster op Kindcentrum De Ark doorgang zou gaan vinden. De criteria voor de stemming waren als volgt.

De uitslag van deze stemming is bindend

  • Wanneer minder dan 75% van de ouders voor invoering van het continurooster stemt, wordt het traject gestaakt en blijft het bestaande rooster voor een periode van ten minste 2 schooljaren van kracht.
  • Wanneer 75% of meer van de ouders voor invoering van het continurooster stemt en onze MR er ook mee instemt, wordt het continurooster na de zomervakantie ingevoerd.
  • De stemming is rechtsgeldig als wij 80% van de uit te brengen stemmen hebben ontvangen.

Respons

Voor een geldige stemming was er een minimale respons van 80% nodig. De door de werkgroep behaalde respons tijdens deze stemming is maar liefst 98,75%. Er valt dus zonder twijfel te stellen dat ouders zich zeer betrokken voelen bij de uitkomst van dit onderzoek, en dat de resultaten ervan representatief zijn voor onze school.

Uitslag

Uit de stemming is gebleken dat de benodigde 75% niet behaald is.

Op basis van dit resultaat heeft de werkgroep geconstateerd dat het continurooster per volgend schooljaar niet wordt ingevoerd.

Kindcentrum De Ark biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!