Nieuws

Eerste bijeenkomst werkgroep continurooster


Laatst bijgewerkt op: 27 maart 2018 11:21.

Hierbij de notulen van de werkgroep continurooster

Vergadering 22 maart 2018

Aanwezig

Margriet, Arnold, Marieke, Marco, Inge, Anneke, Annemarie, Mieke

Continurooster

  • -Doel van vandaag: opsplitsen om zaken te onderzoeken.

Opstellen plan van aanpak

  • -Omschrijving wat is het continurooster?
  • -Wat zijn de financiele gevolgen voor de BSO?
  • -Hoe worden de pauzes bemand.
  • -Hoe wordt de tijd op de BSO ingevuld?
  • -Voordelen en nadelen continurooster onderzoeken?
  • -Wat betekent dit voor verschillende stakeholders?
  • -Trajectbeschrijving
  • -Adviesaanvraag bij MR
  • -Invoering

Plan van aanpak

Taak

Wie

Opmerkingen

Formuleren: wat is het continurooster?

Marco

Voordelen en nadelen onderzoeken

Marieke, Mieke

Inge/Arnold/Margriet,Anneke

Annemarie

Voor kinderen, leerkrachten

Voor ouder

Kinderopvang

Afspraak: informeer elkaar over met wie je contact gaat opnemen.

Hoe gaan we de pauze invullen?

Marco

BSO (financiƫle plaatje + daginvulling)

Annemarie

Stakeholders informeren

Marco

Rondvraag

-Arnold vraagt of de leerkrachten werkelijk in de veronderstelling zijn dat ze eerder naar huis zullen gaan. De leerkrachten antwoorden van niet, maar verwachten wel minder werkdruk. De zaken na schooltijd (vergaderingen e.d.) zullen minder gehaast hoeven te verlopen.

Volgende vergadering: 10 april 19.30 uur.

Kindcentrum De Ark biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!