Nieuws

Het regent type diploma's in groep 7!


Laatst bijgewerkt op: 7 april 2017 11:51.

De kinderen in groep 7 van Kindcentrum De Ark in Oldemarkt, die meededen aan het type examen, zijn allemaal geslaagd. Er is zelfs een gouden diploma behaald.

Kindcentrum De Ark is dit schooljaar in september weer gestart met het geven type-lessen. De groepsleerkracht van groep 7 geeft dit in samenwerking met de firma BA&T, opleiding & trainingscentrum Genemuiden, zij ondersteunen de leerkrachten met instructie en materiaal en nemen de examens af.

Harry Bouwman, leerkracht groep 6 en 7. “Dit is echt een waardevol cadeau voor de rest van hun leven. Als basisschool bereid je kinderen voor op ‘de wereld van later’, een typediploma hoort hier bij”.
Het doel van de cursus is om op een adequate manier het toetsenbord te gebruiken en met een behoorlijke snelheid en accuratesse. Niet onbelangrijk is dat er ook aandacht wordt besteed aan werk- en zithouding. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat leerlingen met een typediploma behaald in het basisonderwijs, een voorsprong hebben op hun klasgenoten wanneer ze op het voortgezet onderwijs zitten.
Op Kindcentrum De Ark is zelfs een gouden diploma behaald. Benthe heeft het gepresteerd om méér dan driehonderdenvijftig aanslagen per minuut te behalen, een knappe prestatie omdat het minimum aantal aanslagen dat gehaald moet worden 120 is.

Kindcentrum De Ark biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!