Het laatste nieuws

Rapport continurooster april 2019

Dit is het rapport van het continurooster. De stemming heeft plaatsgevonden in de eerste week van April. Het continurooster wordt niet ingevoerd.

Rapport continurooster

De commissie die zich gebogen heeft over het continurooster, heeft een rapport opgesteld. U kunt hierin onze conclusies en aanbevelingen lezen. Dit rapport is ook doorgestuurd naar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Accrete.

Dorpsfeest

Dorpsfeest 11 september

Kindcentrum De Ark biedt doorlopende leerlijnen
op de kinderopvang!