Nieuws

Rapport continurooster


Laatst bijgewerkt op: 18 oktober 2018 18:36.

De commissie die zich gebogen heeft over het continurooster, heeft een rapport opgesteld. U kunt hierin onze conclusies en aanbevelingen lezen. Dit rapport is ook doorgestuurd naar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Accrete.

De GMR gaat onze conclusies en aanbevelingen bespreken tijdens hun aankomende vergadering.

Kindcentrum De Ark biedt passend onderwijs
op de basisschool!