Dit biedt ons basisonderwijs

De Ark actueel

Het laatste nieuws

Rapport continurooster

De commissie die zich gebogen heeft over het continurooster, heeft een rapport o...

Kalender

Avondvierdaagse

Flint Snel

Nicole Kemper

Studiedag (alle kinderen zijn vrij)

Parnassys

Via het ouderportaal kunt u meekijken naar de vorderingen van uw kind(eren).

Aanmelden TSO

Werkt u ver weg? Of redt u het om andere redenen niet om tussen de middag thuis te zijn? Meld uw zoon of dochter dan eenvoudig aan voor de tussenschoolse opvang!

Fotoalbums Basisonderwijs

  1. Praktijkklas bij AMT Oldemarkt
  2. Groepfoto's
  3. Spellencircuit bibliotheek groep3/4
  4. Schoolreisje groep 1 en 2 naar de Drentse Koe
Kindcentrum De Ark biedt passend onderwijs
op de basisschool!