Dit biedt ons basisonderwijs

Groepen De Ark

De Ark actueel

Kalender

Willem en Jesse jarig

Hemevaart + vrije dag

Flint jarig

Nicole jarig

Parnassys

Via het ouderportaal kunt u meekijken naar de vorderingen van uw kind(eren).

Kindcentrum De Ark biedt passend onderwijs
op de basisschool!